Finanțări pentru cursuri de competențe digitale în valoare de 93 mil. eur

Digital-Education-1-1

Adaptarea forței de muncă

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a făcut un pas important către îmbunătățirea competențelor digitale ale forței de muncă din România; proiect finanțat de Prioritatea 09 “Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”.

Acesta face parte din Planul de acțiune al educației digitale 2021-2027 al Uniunii Europene, o inițiativă de reformare a sistemului educațional ca urmare a COVID-19.

Pe scurt, este vorba de finanțarea unor cursuri de competențe digitale pentru angajați. Scopul este îmbunătățirea competențelor digitale ale forței de muncă 

Obiectiv

Obiectivul principal este de a promova învățarea continuă, pe tot parcursul vieții, ce constă în “actualizarea și recalificarea competențelor antreprenoriale și digitale”.

Solicitanții eligibili ai acestui apel sunt furnizorii de formare profesională continuă, autorizați conform legii, aparținători ai sistemului privat, cât și public. 

Suma totală pentru implementarea proiectului este 93 milioane de euro, împărțită în funcție de nevoile regiunilor sub-dezvoltate (83 milioane eur) și dezvoltate București-Ilfov (9.3 milioane eur).

Activități

  1. O analiză a necesităților în educație, având la bază identificarea problemelor prezente și soluțiile potrivite pieței muncii;
  2. Evaluarea competențelor digitale ale grupului țintă;
  3. Programe pentru dobândirea cunoștințelor și deprinderilor profesionale digitale.
 

Pentru mai multe informații și eventuale propuneri, accesați următoarea pagină.

Vedem din ce în ce mai multe afaceri ce se alătură transformării digitale prin crearea website-urilor de prezentare a produselor proprii, automatizarea proceselor de lucru, administrarea magazinelor online, promovarea și îmbunătățirea lor prin aplicații ș.a.m.d. .

Potențialul unei lumi mai bune prin digitalizare

Digitalizarea are un potențial major de eficientizare a serviciile publice, precum cel de sănătate și educația. Sistemul medical ar putea beneficia de îmbunătățirea procesului de diagnoză și prelungirea speranței de viață. Cât despre educație, pe lângă adaptarea curriculei la nevoile contemporane, va crește și nivelul de incluziune și accesibilitate a studiilor pentru persoane defavorizate. 

Digitalizarea a ajuns omniprezentă în toate domeniile de activitate. Deci vedem cum educația digitală e mai mult decât necesară. E obligatorie.

Surse:

Ai întrebări?

Hai să discutăm despre
AFACEREA TA!